FPT Telecom Phú Mỹ

ại Sao Nên Chọn FPT Telecom Vũng Tàu ở Phường 9? Chọn FPT Telecom là bạn đang chọn một đối tác công nghệ tin cậy, cam kết mang đến cho bạn dịch vụ internet tốc độ cao, đáng tin cậy cùng với sự hỗ trợ khách hàng không ngừng. FPT Telecom không chỉ là nhà cung cấp internet, mà còn là người bạn đồng hành trong từng bước phát triển của gia đình bạn và sự nghiệp của bạn tại Phường 9, TP. Vũng Tàu.
Đăng ký Truyền hình FPT tại Châu Đức
Camera FPT Tân Thành
goi svip

Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Vũng Tàu

Văn phòng giao dịch Phú Mỹ – Tân Thành

Dịch Vụ Lắp Mạng FPT Xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu - Tốc Độ Cao, Ưu Đãi Hấp Dẫn

FPT Tân Thành tư vấn lắp đặt dịch vụ FPT telecom

Internet wifi, Truyền hình, FPT Camera, FPT Smart Home

Bảng giá internet wifi áp dụng tại Tân Thành năn 2024

Trang bị modem wifi 2 băng tần (sóng wiifi 2,4ghz, 5ghz)

Tốc độ download/Upload: 100Mbps/100Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

GIGA Wifi 5

195.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 5 băng tần (sóng wiifi 2,4ghz, 5ghz)

Tốc độ download/Upload: 150Mbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

GIGA Wifi 5 + 01 AP Wifi 5

205.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 5 + 01 AP Wifi 5

Tốc độ download/Upload: 150Mbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

GIGa Wifi 6

220.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 

Tốc độ download/Upload: 150Mbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

GIGa Wifi 6 + 01 AP Wifi 6

240.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 01 AP Wifi 6 

Tốc độ download/Upload: 150Mbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

GIGa Wifi 6 + 02 AP Wifi 6

260.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 02 AP Wifi 6 

Tốc độ download/Upload: 150Mbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

GIGa Wifi 6 + 03 AP Wifi 6

280.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 03 AP Wifi 6 

Tốc độ download/Upload: 150Mbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

SKY Wifi 6

235.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

SKY Wifi 6 + 01 AP Wifi 6

255.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 01 AP Wifi 6

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

SKY Wifi 6 + 02 AP Wifi 6

275.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 02 AP Wifi 6

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

SKY Wifi 6 + 03 AP Wifi 6

295.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 03 AP Wifi 6

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

F-Game (Ultra-Fast) Wifi 6

295.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6

Tích hợp sẵn (Ultra-Fast)

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

F-Game (Ultra-Fast) Wifi 6 + 01 AP Wifi 6

315.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 01 AP Wifi 6 

Tích hợp sẵn (Ultra-Fast)

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

F-Game (Ultra-Fast) Wifi 6 + 02 AP Wifi 6

335.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 02 AP Wifi 6 

Tích hợp sẵn (Ultra-Fast)

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

F-Game (Ultra-Fast) Wifi 6 + 03 AP Wifi 6

355.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 03 AP Wifi 6 

Tích hợp sẵn (Ultra-Fast)

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/150Mbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

Meta Wifi 6 (1Gbps)

370.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/1Gbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

Meta Wifi 6 + 01 AP Wifi 6 (1Gbps)

390.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 01 AP Wifi 6

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/1Gbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

Meta Wifi 6 + 02 AP Wifi 6 (1Gbps)

410.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 02 AP Wifi 6

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/1Gbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

Meta Wifi 6 + 03 AP Wifi 6 (1Gbps)

430.000đ/tháng

Trang bị modem wifi 6 + 03 AP Wifi 6

Tốc độ download/Upload: 1Gbps/1Gbps

Ưu đãi tặng 1-2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên dã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo từng khu vực, theo từng thời điểm

Bảng giá combo internet + Truyền hình FPT Play

SUPER 100 Wifi 5 + Truyền Hình

225.000đ/tháng

Tốc độ dowload/Upload: 100Mbps/100Mbps

Trang bị modem wifi 5, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

GIGA Wifi 5 + Truyền hình

215.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 150Mbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 5 + Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

GIGA Wifi 5 + AP Wifi 5+ Truyền hình

225.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 150Mbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 5 + AP wifi 5, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

GIGA Wifi 6 + Truyền hình

240.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 150Mbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

GIGA Wifi 6 + 01 AP Wifi 6 + Truyền hình

260.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 150Mbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + 01 AP Wifi 6, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

GIGA Wifi 6 + 02 AP Wifi 6 + Truyền hình

280.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 150Mbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + 02 AP Wifi 6, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

GIGA Wifi 6 + 03 AP Wifi 6 + Truyền hình

300.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 150Mbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + 03 AP Wifi 6, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

SKY Wifi 6 + Truyền hình

255.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

SKY Wifi 6 + 01 AP Wifi 6 + Truyền hình

275.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + 01 AP Wifi 6,  Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

SKY Wifi 6 + 02 AP Wifi 6 + Truyền hình

295.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + 02 AP Wifi 6,  Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

SKY Wifi 6 + 03 AP Wifi 6 + Truyền hình

315.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + 03 AP Wifi 6,  Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

F-GAME Wifi 6 + Truyền hình

315.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

F-GAME Wifi 6 + 01 Ap Wifi 6 + Truyền hình

335.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + 01 Ap Wifi 6,  Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

F-GAME Wifi 6 + 02 Ap Wifi 6 + Truyền hình

355.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + 02 Ap Wifi 6,  Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

F-GAME Wifi 6 + 03 Ap Wifi 6 + Truyền hình

375.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6 + 03 Ap Wifi 6,  Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

META Wifi 6 + Truyền hình

375.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload150Mbps

Trang bị modem wifi 6, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

META Wifi 6 + 01 AP Wifi 6 + Truyền hình

395.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload1Gbps

Trang bị modem wifi 6 + 01 AP wifi 6, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

META Wifi 6 + 02 AP Wifi 6 + Truyền hình

415.000đ/tháng

Tốc độ dowload: 1Gbps/ Tốc độ Upload1Gbps

Trang bị modem wifi 6 + 02 AP wifi 6, Box xem truyền hình điều khiển giọng nói

Ưu đãi tặng 1- 2 tháng cước

Hỗ trợ lăp nhanh 12-48h

Giá trên đã bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo khu vực, theo từng thời điểm

Tin tức – Khuyến mãi

Lắp Mạng FPT Tại Tân Thành – Trải Nghiệm Dịch Vụ Internet Tốc Độ Cao

Mạng FPT Tại Tân Thành – Trải Nghiệm Dịch Vụ Internet Tốc Độ Cao: Trong [...]

Đăng ký Lắp Mạng FPT Phú Mỹ – FPT Telecom Vũng Tàu

Đăng ký Lắp Mạng FPT Tại Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu – Tặng modem [...]

Dịch Vụ Lắp Mạng FPT Xã Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu – Tặng Modem Wifi 6, Tặng Cước

Bạn đang tìm kiếm dịch vụ lắp mạng internet cáp quang tốc độ cao tại [...]

Dịch Vụ Lắp Mạng FPT Xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu – Tặng Modem Wifi & Tặng Cước

Dịch Vụ Lắp Mạng FPT Xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu – [...]

Dịch Vụ Lắp Mạng FPT Xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu – Modem wifi 6, Tặng 1-3 tháng cước

Dịch Vụ Lắp Mạng FPT Xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu – [...]

Dịch Vụ Lắp Mạng Wifi FPT Tân Phước, Huyện Tân Thành

Dịch Vụ Lắp Mạng Wifi FPT Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng [...]

Dịch Vụ Lắp Mạng Wifi FPT Phước Hòa-TP. Phú Mỹ

Dịch Vụ Lắp Mạng Wifi FPT Phước Hòa, TP. Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu [...]

Dịch Vụ Mạng FPT Tại Xã Sông Xoài – FPT Telecom Vũng Tàu

Dịch Vụ Mạng FPT Tại Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành – FPT Telecom là [...]

Dịch Vụ Mạng FPT Tại Xã Tóc Tiên – FPT Telecom Vũng Tàu

Dịch Vụ Mạng FPT Tại Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành – FPT Telecom là [...]

Dịch Vụ Mạng FPT Tại Xã Tân Hòa – FPT Telecom Vũng Tàu

Dịch Vụ Mạng FPT Tại Xã Tân Hòa, Huyện Tân Thành – FPT Telecom Vũng [...]

Dịch Vụ Mạng FPT Tại Xã Tân Hải – FPT Telecom Vũng Tàu

Dịch Vụ Mạng FPT Tại Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành – FPT Telecom Vũng [...]

Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Phòng Giao Dịch Phú Mỹ-Tân Thành

FPT Telecom Vũng Tàu: Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Phòng Giao Dịch Phú Mỹ [...]