FPT Vũng Tàu,internet wifi, truyền hình, camera
Gói cước doanh nghiệp

SUPER250

Tốc độ download/upload: 250Mbps

Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ ( số lượng kết nối < 50 thiết bị)

phí hòa mạng 1.000.000đ

Modem Vigo 2927 hoặc Mỉkrotik RB760IGS hoặc Modem tương

01 AP Unifi AC lite/ Aruba Instant AP on AP11 đương

Lắp đặt nhanh 12-48h, hỗ trợ 24/7

Tư vấn ngay

SUPER400

Tốc độ download/upload: 400Mbps

Phù hợp cho doanh nghiệp vừa ( số lượng kết nối < 100 thiết bị)

Phí hòa mạng 1.000.000đ 

Modem Vigo 2927 hoặc Mỉkrotik RB760IGS hoặc Modem tương

01 AP Unifi AC lite/ Aruba Instant AP on AP11 đương

Lắp đặt nhanh 12-48h, hỗ trợ 24/7

Tư vấn ngay

SUPER500

Tốc độ download/upload: 500Mbps

Phù hợp cho doanh nghiệp lớn ( số lượng kết nối > 100 thiết bị)

phí hòa mạng 1.000.000đ

Modem Vigo 2927 hoặc Mỉkrotik RB760IGS hoặc Modem tương

01 AP Unifi AC lite/ Aruba Instant AP on AP11 đương

Lắp đặt nhanh 12-48h, hỗ trợ 24/7

Tư vấn ngay